Gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)

Ngày 10/05/2012, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Các biện pháp bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp thuế VAT và thuế TNDN, giảm tiền sử dụng đất, miễn thuế môn bài năm 2012 cho các hộ gia đình đánh bắt hải sản và làm muối.

  • Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế GTGT

Các doanh nghiệp sau được gia hạn nộp thuế VAT của các tháng 4,5,6 năm nay:

1- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực sổ xố, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt);
2- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giầy, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội.

  • Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế TNDN

Chính phủ cũng đề xuất gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế TNDN năm 2011 trở về trước mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước (không bao gồm số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn theo Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012).

Bên cạnh đó, các hộ gia đình đánh bắt hải sản và làm muối cũng được miễn thuế môn bài năm 2012

  • Giảm 50% tiền sử dụng đất năm 2012

Chính phủ quyết nghị giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012.

Gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính. UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thời gian gia hạn cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án sau khi báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.