VIETNAM: COVID-19 có phải là sự kiện bất khả kháng không? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về bất khả kháng, về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm các bên hợp đồng khi xảy ra sự kiện bất khả kháng đó?

Ngày 13 tháng 4 năm 2020

Bất khả kháng là một vấn đề tương đối phức tạp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Toà án và trọng tài đã giải quyết nhiều vụ tranh chấp liên quan đến sự kiện bất khả kháng, và không phải cứ xảy ra các sự kiện như được quy định, định nghĩa tại điều khoản về bất khả kháng trong hợp đồng giao kết giữa các bên sẽ đương nhiên được tòa án, trọng tài chấp nhận là sự kiện bất khả kháng, và bên chịu sự tác động của sự án kiện đó sẽ đương nhiên được miễn trừ nghĩa vụ, trách nhiệm của họ quy định trong hợp đồng.

Gần đây có nhiều ý kiến, kể cả ý kiến chuyên môn, về bệnh dịch coronavirus/COVID-19 được đưa ra, thảo luận trên các phương tiện báo chí truyền thông và diễn đàn mạng xã hội, cho rằng bệnh dịch coronavirus/COVID-19 là sự kiện bất khả kháng, và bên chịu sự tác động của sự kiện đó được miễn thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của bên đó quy định tại hợp đồng đã giao kết với đối tác, như hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hợp đồng thuê khoán – bao tiêu sản phẩm, hợp đồng tín dụng/vay vốn và nhiều loại hợp đồng khác. Với những thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông rộng rãi, nhiều bên đang xem xét thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng với đối tác, với niềm tin rằng họ sẽ được miễn thực hiện các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đã giao kết. Chúng tôi khuyên bạn hãy thận trọng và nên tham vấn ý kiến của những luật sư có trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm trong vấn đề này trước khi thực hiện.

Nhóm luật sư cấp cao của CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT vào chiều thứ Sáu tuần trước (ngày 10/4/2020) đã thảo luận sâu và toàn diện về các nghiên cứu và ý kiến đánh giá của mình về sự kiện bất khả kháng, về sự bùng phát của bệnh dịch coronavirus/COVID-19 và các biện pháp của Chính phủ đang áp dụng ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch, khi nào và trong tình huống nào có thể được xem là sự kiện bất khả kháng, và khi đó quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên trong hợp đồng sẽ được xác định như thế nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề nêu trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ về vụ việc cụ thể của bạn:

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn ([email protected])

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa ([email protected])

CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT (www.bizconsult.vn).