World Bank ghi nhận những đóng góp giá trị và chuyên sâu của Luật sư Trần Công Quốc cho báo cáo Doing Business 2020

Doing Business của World Bank là một nghiên cứu tổng thể, đem lại bức tranh toàn cảnh về môi trường kinh doanh, hiện trạng pháp luật lĩnh vực kinh doanh, thương mại của hơn 190 nền kinh tế trên toàn thế giới trong vòng một năm.
Đối tượng của nghiên cứu là môi trường pháp lý về kinh doanh thương mại của các quốc gia khác nhau. Nghiên cứu xem xét liệu những quy định pháp luật lĩnh vực kinh doanh, thương mại mà một quốc gia ban hành tạo điều kiện thuận lợi hay là rào cản cho hoạt động kinh doanh của của thương nhân những quốc gia đó. Nghiên cứu còn trình bày những điểm mới, những sự sửa đổi về quy định pháp luật và đánh giá tác động của chúng đến thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại.

Môi trường pháp lý thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào một khu vực hay một quốc gia. Nghiên cứu có tính tham khảo không chỉ đối với các nhà đầu tư mà còn đối với mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế trong tiền trình nâng cao, cải thiện hệ thống quy định pháp luật để hỗ trợ các thương nhân và thúc đẩy các hoạt động thương mại, biến yếu tố pháp lý, chính sách trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư.

Để có được một nghiên cứu toàn diện và sâu sắc nhất, Doing Business 2020 đòi hỏi sự đóng góp về thông tin, phân tích của hơn 14 900 luật sư, nhà nghiên cứu, kế toán, thương nhân, kĩ sư, kiến trúc sư, công chức chính phủ,…từ hơn 190 quốc gia trên thế giới.

Luật sư Trần Công Quốc của Bizconsult với kinh nghiệm tư vấn pháp lý lâu năm tại thị trường Việt Nam, hân hạnh là một trong những cá nhân tham gia nghiên cứu và nhận được sự ghi nhận từ World Bank vì những đóng góp tích cực cho phần đánh giá môi trường pháp lý lĩnh vực kinh doanh, thương mại của Việt Nam trong tổng thể nghiên cứu “Doing Business 2020”.