BIZCONSULT THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO ÁN LỆ VÀ DỰ THẢO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM”

“Ngày 09/12/2019, Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo án lệ và dự thảo báo cáo nghiên cứu về phát triển án lệ tại Việt Nam” do Tòa án Nhân dân Tối cao phối hợp cùng liên minh Châu Âu trong khuôn khổ chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) đã diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo được chủ trì bởi PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư TW Đảng, Chánh án TANDTC, Tham gia Hội thảo còn có các Phó Chánh án TANDTC, Thẩm phán TANDTC, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC, lãnh đạo các Tòa án tỉnh và các nhà khoa học thuộc các Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội Luật gia Việt Nam… Về phía UNDP, có sự tham dự của bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam.

Tại hội thảo, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa – Thạc sĩ Luật Dân sự, Thương mại Cộng hòa Pháp, Luật sư thành viên của Công ty Luật TNHH bizconsult đã đóng góp ý kiến tham luận và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển án lệ tại Việt Nam. Bà Caitlin Wiesen cho biết UNDP và cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến vấn đề công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài nên họ rất mong trong tương lai gần sẽ có án lệ về lĩnh vực này. Đây cũng là nội dung do bizconsult đề xuất khi trình bày tham luận.
Dự kiến trong thời gian sắp tới, các luật sư tranh tụng của Công ty Luật Bizconsult sẽ quan tâm và cố gắng tham dự các hội thảo, đóng góp ý kiến cho các dự thảo… về các lĩnh vực, vấn đề liên quan đến pháp luật về tố tụng của Việt Nam.”

https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thoi-su/hoi-thao-ve-phat-trien-an-le-tai-viet-nam