Công ty Luật bizconsult hân hạnh được đóng góp bài viết đăng trên ấn phẩm Asian-mena Counsel In-house Handbook 2020

Công ty Luật Bizconsult hân hạnh được đóng góp bài viết “Vietnam market update” đăng trên ấn phẩm Asian-mena Counsel In-house Handbook 2020 thực hiện bởi Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV và các Luật sư Thành viên Nguyễn Thu Huyền, Hà Thị Hải và Trần Công Quốc. Bài viết tiếp cận và đánh giá quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam trong những lĩnh vực luật quan trọng và cốt lõi nhất mà các nhà đầu tư nước ngoài cần phải lưu ý khi tham gia vào thị trường Việt Nam như luật đầu tư, luật lao động, luật cạnh tranh và các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch ngoại hối. Các tác giả hi vọng bài viết sẽ đem đến một cái nhìn toàn cảnh về môi trường pháp lý đầu tư, kinh doanh tại thị trường Việt Nam, một thị trường hứa hẹn tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức, rủi ro.

Download PDF

https://www.inhousecommunity.com/about-us/publications/asian-mena-counsel-in-house-handbook/