Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch với USM Healthcare Medical Devices

Xin chúc mừng Sweef Capital và USM Healthcare Medical Devices!

Đội ngũ Luật sư của Bizconsult rất hân hạnh được tư vấn cho Sweef Capital về giao dịch đầu tư này và nhiều giao dịch khác trong tương lai.

https://www.linkedin.com/posts/sweef-capital_sweefcapital-sweefinvestment-womenempowerment-activity-7139765733714018306-lt64?utm_source=share&utm_medium=member_desktop