Luật sư Điều hành Nguyễn Anh Tuấn giành giải thưởng In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2022-23

23/11/2023

Chúng tôi tự hào thông báo Luật sư Điều hành Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Luật bizconsult đã được trao giải thưởng ‘In-House Community’s Commended External Counsel of the Year, 2022-23’. Giải thưởng này là kết quả bỏ phiếu và nhận xét từ các luật sư pháp chế tại các doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý. Cuộc khảo sát thường niên do Cộng đồng luật sư pháp chế In-house Community thực hiện khảo sát tại khu vực Châu Á và Trung Đông từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023.