Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Nghị định Số: 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành nquy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20.9.2012.

Theo đó, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), không bao gồm DNNVV kinh doanh trong lĩnh vực xổ số, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

DNNVV được giảm thuế là DN – kể cả HTX (không bao gồm đơn vị sự nghiệp) – đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định của Nghị định 56/2009 về trợ giúp phát triển DNNNV.

Quy định giảm thuế nói trên cũng được áp dụng với DN sử dụng nhiều lao động (LĐ) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến, như nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; DN sử dụng nhiều LĐ xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hội. DN sử dụng nhiều LĐ thuộc đối tượng được giảm thuế nêu trên là DN có tổng số LĐ sử dụng thường xuyên bình quân năm 2012 trên 300 người, không kể LĐ có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng. Trường hợp DN tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì số LĐ làm căn cứ xác định công ty mẹ thuộc đối tượng giảm thuế không bao gồm số LĐ của công ty con.

Nghị định cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.7.2012 đến hết ngày 31.12.2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế  thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Thu nhập tính thuế làm căn cứ xác định việc miễn thuế là thu nhập tính thuế bình quân tháng của cá nhân thực nhận trong năm 2012.