Luật sư của bizconsult gặp gỡ với luật sư quốc tế

Từ ngày 15 đến 19 tháng 05 năm 2013, hai luật sư cao cấp của bizconsult (ông Nguyễn Đăng Việt và ông Lê Hồng Phong) đã tới Tokyo để gặp gỡ trao đổi với các luật sư quốc tế là thành viên của tổ chức Mackrell International, một trong những hiệp hội luật sư quốc tế cơ bản.

Đây là hoạt động thường niên của tổ chức này. Mackrell International bao gồm 87 hãng luật, 4.500 luật sư tại 57 quốc gia. Trị giá phí dịch vụ trao đổi từ các thành viên của tổ chức đã đạt con số ấn tượng là trên 7 tỷ Đô La Mỹ.bizconsult là thành viên của Mackrell International từ năm 2007 và là hãng luật duy nhất được lựa chọn là thành viên tại Việt Nam. Ý tưởng của việc kết nạp này là nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của các hàng luật trên toàn thế giới khi có các giao dịch hoặc vấn đề pháp lý liên quan tới Việt Nam. Năm nay, bizconsult đang làm việc với Morrison Cohen, hãng luật của Mỹ có trụ sở tại New York, trong một giao dịch mua bán doanh nghiệp để giúp một công ty của Mỹ mua lại một nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Với sự hợp tác gần gũi với các thành viên trên toàn thế giới của Mackrell International, bizconsult tự hào sẽ cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, đặc biệt trong các giao dịch có liên quan tới luật pháp của các quốc gia khác.