Luật sư thành viên của bizconsult hoàn thành Khóa đào tạo M&A cao cấp: Rà soát đặc biệt trong M&A

Vào ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai luật sư thành viên của bizconsult là Nguyễn Anh Tuấn – Luật sư điều hành và Lê Hồng Phong – Luật sư thành viên đã hoàn thành Khóa đào tạo M&A cao cấp: Rà soát đặc biệt trong M&A do Trung tâm đào tạo CMAC và Viện Mua bán Sáp nhập và Liên kết – IMAA (Thụy Sĩ) tổ chức nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn M&A Việt Nam 2014.

Khóa đào tạo M&A cao cấp: Rà soát đặc biệt trong M&A được thiết kế dành riêng cho các cán bộ cao cấp, cán bộ phụ trách đầu tư, tài chính, cán bộ quản lý vốn… Khóa học được hướng dẫn bởi Giáo sư Tiến sĩ Christopher Kummer – Chủ tịch IMAA (Thụy Sĩ), chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực M&A.

Khóa đào tạo cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động Sáp nhập và Mua lại, sự hiểu biết về mô hình khái niệm và việc đánh giá các bằng chứng thực nghiệm.