Dự án Đơn giản hóa thủ tục kinh doanh tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới

Ông Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đăng Việt, hai luật sư thành viên của Công ty Luật bizconsult, vừa hoàn thành xuất sắc dự án nghiên cứu và tư vấn do Bộ Tư pháp Hàn Quốc tổ chức và tài trợ với mục đích cải thiện cơ chế thực thi hợp đồng tại Việt Nam, Brunei và Saudi Arabia. Mục tiêu của dự án là cải thiện thứ hạng trong đánh giá về thủ tục kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Thế giới.

Ông Tuấn và ông Việt đã đệ trình Bộ Tư pháp Hàn Quốc một bản nghiên cứu và đánh giá tư vấn toàn diện về cơ chế thực thi hợp đồng tại Việt Nam cũng như đưa ra các khuyến nghị về cải cách các quy định của pháp luật, hệ thống tòa án cũng như hệ thống các cơ quan thi hành án. Dự án này được kết thúc bằng Hội thảo Quốc tế tổ chức lần thứ 3 tại Hàn Quốc từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2013. Ông Seungjin Han, Bộ Tư pháp Hàn quốc đánh giá “Chúng tôi thực sự ghi nhận bản báo cáo của quý vị và cảm ơn quý vị vì bài thuyết trình xuất sắc“.

Tiếp theo dự án này, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam (CIEM) sẽ tiến hành đánh giá các khuyến nghị và đệ trình Chính phủ xem xét. Trong vài năm trở lại đây, ông Việt đã đóng góp cho nghiên cứu khảo sát hàng năm của Ngân hàng Thế giới về vấn đề thực thi hợp đồng và sẽ tiếp tục thực hiện công việc này.