Dự thảo Thông tư công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Hiện nay Bộ Công thương đang dự thảo Thông tư công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, thông tư mới khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-BTM do Bộ Công thương ban hành ngày 21/05/2007 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2014.

Theo dự thảo, các mặt hàng: lúa gạo; đường mía, đường củ cải; thuốc lá và xì gà; dầu thô và dầu đã qua chế biến; dược phẩm; thuốc nổ; sách báo, tạp chí; kim loại quý và đá quý hay vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu… có thể sẽ được phép nằm trong Danh mục hàng hóa thực hiện quyền phân phối mà theo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM hiện thuộc Danh mục Hàng hóa không được quyền phân phối.

Những hàng hóa hiện thuộc Danh mục Hàng hóa không được quyền xuất khẩu và Danh mục Hàng hóa không được quyền nhập khẩu theo Quyết định 10/2007/QĐ-BTM nhiều khả năng không thay đổi.
Dự thảo cũng đang cân nhắc cho phép doanh nghiệp FDI phân phối mặt hàng dầu thô và dầu đã qua chế biến. Trước đây, doanh nghiệp FDI không được phân phối mặt hàng này