Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng Về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thông tư này công bố 2 Danh mục sau:

  • Danh mục các loại khoáng sản được phép xuất khẩu làm vật liệu xây dựng, (bao gồm các loại Cát, Đá, Dolomit, Thạch anh, Cao lanh), trong đó quy định tiêu chuẩn và quy cách cho từng loại.
  • Danh mục các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc diện cấm xuất khẩu.

So với quy định hiện hành tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD thì Thông tư này cấm hẳn việc xuất khẩu Cát nhiễm mặn thay vì trước đó loại cát này nếu tận thu từ việc nạo vét, khơi thông luồng lạch sông, cửa sông, cảng sông giáp biển theo dự án thì được xuất khẩu.

Các loại khoáng sản vật liệu xây dựng thuộc Danh mục hạn chế xuất khẩu (tức xuất khẩu theo sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ – khoản 4 Điều 5 Thông tư số 18/2009/TT-BXD) như đá vôi dùng làm nguyên liệu xi măng, đất sét, cát xây dựng, cuội, sỏi, Felspat (Trường thạch)… nay bị đưa vào Danh mục cấm xuất khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/11/2012 và thay thế Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009.