Asia Business Law Journal chọn 100 luật sư hàng đầu tại Việt Nam

29/01/2021

Công ty Luật bizconsult có 3 luật sư là ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Đăng Việt và ông Lê Hồng Phong thuộc Top 100 Luật sư hàng đầu Việt Nam 2020 (Vietnam’s top 100 lawyers 2020 hay The A-List 2020) theo lựa chọn của Asia Business Law Journal.

Danh sách 100 luật sư hàng đầu Việt Nam (https://law.asia/asia-business-law-journal/lawyers/vietnam-lawyers/) là kết quả khảo sát chuyên sâu được thực hiện bởi Asia Business Law Journal. Các đề cử được đưa ra bởi các chuyên gia, chủ yếu là luật sư nội bộ (in-house counsels) và chuyên viên pháp chế tại các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế bao gồm Abbott, Agile Counsel, Bayer Group, Berjaya Corporation, Climate Fund Managers, Dai-ichi Life, EY, GlaxoSmithKline, Grant Thornton,v.v.

Cả ba Luật sư của bizconsult đều là những luật sư với trình độ chuyên nghiệp cao, kinh nghiệm nghiệm hành nghề lâu năm, được đánh giá cao nhờ những tư vấn toàn diện và sâu sắc giúp doanh nghiệp phát triển, bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng. Theo khảo sát này Luật sư Lê Hồng Phong được nhận xét là “một luật sư M&A tận tâm và nhạy bén”.

Chúng tôi cảm ơn Asia Business Law Journal đã thực hiện khảo sát mang tính sâu rộng này.

Chúng tôi cảm ơn và trân trọng các đánh giá tích cực và đề cử dành cho luật sư của chúng tôi từ phía quý khách hàng tham gia khảo sát, thể hiện sự tin tưởng của quý khách hàng đối với các luật sư và dịch vụ của bizconsult.

Vietnam’s Top 100 Lawyers by Asia Business Law Journal

January 29th, 2021

Bizconsult Law Firm has 3 lawyers, Nguyen Anh Tuan, Nguyen Dang Viet and Le Hong Phong ranked in Vietnam’s Top 100 Lawyers 2020 (The A-List 2020) by Asia Business Law Journal.

The A-List (https://law.asia/asia-business-law-journal/lawyers/vietnam-lawyers/) is concluded after extensive research conducted by Asia Business Law Journal. Nominations are given by professionals, mainly in-house counsels and corporate legal managers in Vietnamese and global companies and law firms including Abbott, Agile Counsel, Bayer Group, Berjaya Corporation., Climate Fund Managers, Dai-ichi Life, EY, GlaxoSmithKline, Grant Thornton, etc.

Bizconsult’s 3 lawyers in the top 100 rankings have intensive expertise and extensive experience, and are appreciated for their wise and comprehensive advice that help develop clients’ businesses. According to this survey, Lawyer Le Hong Phong is regarded as “a dedicated and responsive M&A lawyer”.

We thank Asia Business Law Journal for conducting this extensive survey.

We express our thanks and gratitude to the positive comments and nominations for our attorneys from clients participating in the survey, their interests and the trust in our legal services.