Dự Án Đầu Tư (Nước Ngoài Tại Việt Nam và Ra Nước Ngoài)

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn có thâm niên hành nghề tư vấn đầu tư từ những năm 1988, là thời điểm Việt nam ban hành chính sách “mở cửa” thu hút đầu tư nước ngoài, bizconsult có vị thế tốt nhất để tư vấn và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc thành lập, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, các dự án đầu tư tại Việt nam; tư vấn về tất cả các khía cạnh của pháp luật đầu tư và kinh doanh. Doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể sử dụng các dịch vụ sau đây của bizconsult:

Tư vấn về Chính sách và Điều kiện

 • Tư vấn về chính sách, lộ trình thực hiện các cam kết của Việt nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều kiện và lĩnh vực kinh doanh mở cửa thị trường cho nhà đầu tư với các phân tích về lợi ích và những bất lợi của các chính sách đó trong các bối cảnh khác nhau;
 • Tư vấn khả năng đạt được Giấy chứng nhận đầu tư, các phê chuẩn cần thiết của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với dự án đầu tư cụ thể; phân tích các trở ngại pháp lý và các quy định của pháp luật về điều kiện cấp phép; đề xuất những phương án điều chỉnh đối với nội dung dự án nhằm đạt được các phê chuẩn đó;
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo quy định của pháp luật Việt nam; phân tích lợi ích và bất lợi của các hình thức đầu tư đó để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư.

Soạn thảo tài liệu và Đại diện đàm phán

 • Tư vấn thủ tục và tài liệu yêu cầu đối với từng dự án đầu tư cụ thể; giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu dự án; kiểm tra và tư vấn nội dung các tài liệu dự án do nhà đầu tư cung cấp nhằm đảm bảo rằng những tài liệu đó đáp ứng các quy định của cơ quan thẩm quyền Việt nam;
 • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến dự án, như in ấn, biên dịch, công chứng tài liệu, v.v…

Đạt được các phê chuẩn

 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin phê chuẩn dự án lên cơ quan thẩm quyền Việt nam và theo dõi tiến độ thẩm định hồ sơ dự án;
 • Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư thảo luận với cơ quan thẩm quyền Việt nam về dự án nhằm đạt được các phê chuẩn và các ưu đãi có lợi nhất cho nhà đầu tư;
 • Đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

Các Dịch vụ khác

 • Tư vấn cho nhà đầu tư các vấn đề pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án, hợp đồng thuê văn phòng, tuyển dụng nhân công, quy chế lao động của doanh nghiệp, hợp đồng xây dựng, cung cấp nguyên vật liệu, v.v…;
 • Tư vấn và giúp nhà đầu tư tìm kiếm và xác định vị trí đất đáp ứng các điều kiện của từng dự án đầu tư cụ thể.

Đọc thêm

Mua bán & Hợp nhất

Đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn của bizconsult có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm tích lỹ từ nhiều giao dịch M&A nên không chỉ giúp tư vấn hiệu quả cho các nhà đầu tư mà còn có thể đại diện cho họ trong tất các vấn đề liên quan đến giao dịch mua bán và hợp nhất công ty. Trước khi thực hiện các giao dịch mua, bán hay hợp nhất một công ty, khách hàng có thể khai thác một cách hiệu quả từ các dịch vụ dưới đây của chúng tôi:

Chính sách đầu tư và phương thức tiếp cận

 • Tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt nam liên quan đến hợp nhất, mua và bán công ty với những phân tích toàn diện về các hạn chế của pháp luật và thực tiễn đối với loại giao dịch này, đặc biệt các vấn đề liên quan đến mua bán cổ phần, quyền kiểm soát và chi phối, tham gia điều hành;
 • Tư vấn và cơ cấu các giao dịch liên quan đến hợp nhất và mua bán công ty, phân tích khả năng và triển vọng của việc đạt được các phê chuẩn của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với các giao dịch đó;
 • Tư vấn phương thức và giúp thu xếp các tiếp cận cần thiết để thực hiện các giao dịch một cách thành công; đưa ra những giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch.

Tư vấn và soạn thảo tài liệu

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch hợp nhất và mua bán công ty, bao gồm cả việc kiểm tra, đánh giá và tư vấn về nội dung tài liệu, đưa ra những cảnh báo pháp lý cần thiết;
 • Soạn thảo tài liệu và thay mặt cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch;
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết và đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật

Báo cáo nghiên cứu pháp lý cẩn trọng

 • Thay mặt nhà đầu tư thực hiện khảo sát, đánh giá và báo cáo nghiên cứu cẩn trọng về các vấn đề liên quan đến công ty dự kiến hợp nhất hay dự kiến mua bán, bao gồm cả tình trạng pháp lý, các vấn đề liên quan đến tài sản, nghĩa vụ hợp đồng của công ty đó và những cảnh báo rủi ro nếu có.

Đại diện đàm phán

 • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với công ty dự kiến hợp nhất hay mua bán về nội dung giao dịch, hợp đồng và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến giao dịch;
 • Đánh giá và tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại tài liệu và hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán.

Đạt được các phê chuẩn

 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hay phê chuẩn giao dịch hợp nhất, mua bán công ty tại cơ quan thẩm quyền Việt nam;
 • Đại diện cho nhà đầu tư thu xếp giao dịch, thuyết trình về giao dịch với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được phê chuẩn hay đăng ký cần thiết đối với giao dịch đó.

Đọc Thêm

Hợp đồng

Đội ngũ luật sư của bizconsult có chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn soạn thảo hợp đồng, có đủ năng lực đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của khách hàng và nâng cao nhận thức về các khái niệm trong thương mại của khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi gồm tư vấn về tất cả các vấn đề hợp đồng, xây dựng cấu trúc và soạn thảo các điều khoản trong hợp đồng, rà soát, tư vấn và đàm phán về nội dung của các loại hợp đồng. Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của chúng tôi về tư vấn và soạn thảo hợp đồng bao gồm: hợp đồng liên doanh, hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua cổ phần, hợp đồng của các cổ đông, hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng đại lý và phân phối sản phẩm, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thế chấp và cầm cố tài sản, v.v…

Luật sư của chúng tôi không chỉ có kiến thức sâu rộng về các loại hợp đồng quốc tế, tư vấn về các vấn đề liên quan đến luật điều chỉnh, lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, v.v… mà còn có nhiều kỹ năng và nguồn lực để cung cấp dịch vụ ở mức cao nhất cho các giao dịch hợp đồng phức tạp. Chúng tôi luôn quan tâm và tư vấn về những cơ cấu và giải pháp hợp đồng có lợi nhất cho khách hàng về thuế. Nếu bạn đang tham gia vào bất kỳ giao dịch hợp đồng nào, bạn nên khai thác những kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi trong các dịch vụ dưới đây:

Kiểm tra và tư vấn pháp lý

 • Kiểm tra và tư vấn pháp lý về các loại hợp đồng, bao gồm cả các hợp đồng quốc tế; thực hiện các sửa đổi, điều chỉnh nội dung hợp đồng nhằm đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng đó tại Việt nam.

Cấu trúc và soạn thảo hợp đồng

 • Cấu trúc các hợp đồng kinh doanh đáp ứng các giao dịch và mục tiêu kinh doanh của khách hàng;
 • Cơ cấu lại các giao dịch hợp đồng nếu thấy cần thiết nhằm tối đa các quyền và lợi ích của khách hàng trong các giao dịch hợp đồng đó;

Đại diện đàm phán hợp đồng

 • Phân tích và đánh giá về giao dịch hợp đồng, và tư vấn cho khách hnagf các vấn đề mang tính chiến lược trong đàm phán hợp đồng;
 • Đại diện khách hàng đàm phán về nội dung hợp đồng với đối tác.

Đọc Thêm

Due Diligence và Khảo Sát

Việt nam được đánh giá là một thị trường có tiềm năng phát triển, nhưng hàm chứa nhiều rủi ro và những khác biệt so với các thị trường khác. Trước khi thực hiện một kinh doanh, thâm nhập thị trường, tiến hành một dự án đầu tư hay một chương trình hỗ trợ kỹ thuật cụ thể, bạn nên sử dụng những lợi ích từ các dịch vụ dưới đây của chúng tôi:

Thực hiện điều tra khảo sát

 • Giúp khách hàng tổ chức và thực hiện điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu tài liệu đối với những dự án đầu tư kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ cụ thể trên thị trường;
 • Xây dựng báo cáo chi tiết về những nội dung và vấn đề quan trọng tìm thấy trong quá trình điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu tài liệu, bao gồm cả các phản hồi của thị trường đối với những dự án đầu tư kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ cụ thể đó

Lập báo cáo và thuyết trình

 • Lập báo cáo khảo sát chi tiết với các phân tích định lượng và định tính cho nhiều nội dung khác nhau, như báo cáo cho hoạt động đầu tư, phân phối sản phẩm, đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính cấp phép kinh doanh, cải cách pháp lý;
 • Thuyết trình báo cáo, những nội dung tìm thấy và đưa ra những khuyến nghị tại các hội thảo.

Đọc Thêm

Mỹ Phẩm, Thực Phẩm và Đồ Uống

Nhóm luật sư và chuyên gia tư vấn kinh doanh của bizconsult có nhiều kinh nghiệm từ khâu đánh giá sản phẩm tới làm cách nào để đưa sản phẩm vào thị trường trường mới một cách ngắn và hiệu quả nhất. Chúng tôi tư vấn pháp lý và tư vấn về kinh doanh, phân phối và bán sản phẩm tại Việt nam, đặc biệt là dược phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Quy định pháp luật của Việt nam về kinh doanh sản phẩm là rất phức tạp và thường xuyên thay đổi, do vậy bạn nên sử dụng các dịch vụ dưới đây của chúng tôi trước khi quyết định thực hiện thâm nhập thị trường Việt nam:

Tư vấn chính sách và điều kiện

 • Tư vấn về các chính sách, điều kiện và cam kết song phương và đa phương của Việt nam về cấp quyền kinh doanh và dịch vụ phân phối sản phẩm; đề xuất giải pháp nhằm đáp ứng các điều kiện đó cho việc thâm nhập thị trường phân phối Việt nam;
 • Tư vấn về khả năng đạt được giấy phép bán sản phẩm, giấy phép kinh doanh để nhập khẩu và bán sản phẩm cụ thể, đặc biệt đối với dược phẩm và mỹ phẩm; đưa ra những gợi ý hay đề xuất liên quan đến tài liệu chuẩn bị nhằm tăng khả năng sản phẩm được cấp giấy phép bán và lưu thông trên thị trường.

Soạn thảo tài liệu

 • Tư vấn thủ tục, quy trình và các yêu cầu cụ thể cho việc chuẩn bị các tài liệu theo quy định của pháp luật để xin cấp giấy phép bán sản phẩm;
 • Soạn thảo các tài liệu cần thiết và cung cấp các hỗ trợ liên quan đến tài liệu, như biên dịch, thu xếp công chứng, v.v

Xin giấy phép bán sản phẩm

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền Việt nam, theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với hồ sơ;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được giấy phép bán sản phẩm.

Đọc Thêm

Giải Quyết Tranh Chấp

bizconsult đã tư vấn và biện hộ giúp khách hàng của mình thành công trong các vụ kiện tụng trong thương mại và hợp đồng, tranh chấp về lao động, sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh cũng như các vụ kiện tụng dân sự, bao gồm cả thủ tục và các vấn đề liên quan đến cưỡng chế thi hành các phán quyết của tòa án và trọng tài. Các luật sư của chúng tôi toàn tâm toàn ý đại diện và hành động vì quyền và lợi ích của khách hàng. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào và bạn chưa thể giải quyết nó, hay sử dụng dịch vụ các dịch vụ sau của chúng tôi:

Tư vấn chiến lược và giải pháp giải quyết tranh chấp

 • Nghiên cứu và phân tích tranh chấp với những phân tích và đánh giá về những lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có;
 • Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp.

Soạn thảo tài liệu và trung gian hoà giải

 • Kiểm tra và tư vấn về tài liệu và những bằng chứng hiện có liên quan đến tranh chấp;
 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố;
 • Đại diện khách hàng đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba

Đại diện trước toà/trọng tài

 • Đại diện với tư cách là luật sư đại diện của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt nam.

Đọc Thêm

Bất động sản, Cơ sở hạ tầng/Hợp đồng EPC

Một trong những dịch vụ chính của Công ty là các giao dịch về bất động sản. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về các loại giao dịch bất động sản, khai thác thương mại và cư trú; tư vấn về tất cả các khía cạnh của luật pháp Việt nam về bất động sản: kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở và đất đai. Những dịch vụ này bao gồm đàm phán, thương thảo và soạn thảo các hợp đồng thuê, cho thuê thương mại, hợp đồng phát triển các tòa nhà và hợp đồng xây dựng; tư vấn cho các cá nhân, chủ sở hữu bất động sản, nhà đầu tư, bên cho vay tài chính, tổ chức quản lý và phát triển bất động sản, nhà thầu về các giao dịch thế chấp và những bất đồng liên quan đến bất động sản.

Bất kể bạn đã hay sẽ là chủ sở hữu bất động sản, trước khi tham gia vào một giao dịch bất động sản, thuê, mua, bán, cho thuê hay đầu tư trong lĩnh vực này, chúng tôi tin rằng những dịch vụ dưới đây sẽ có ích đối với bạn:

Tư vấn chính sách và điều kiện đầu tư

 • Tư vấn về chính sách và các quy định của Chính phủ Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; đưa ra những cảnh báo về những trở ngại pháp lý và trong thực tiễn đối với nhà đầu tư trong lĩnh vực này;
 • Đánh giá khả năng đạt được các phê chuẩn đối với những dự án bất động sản cụ thể của nhà đầu tư, và đề xuất những giải pháp hay những điều chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó;
 • Tư vấn về loại hình công ty để nhà đầu tư lựa chọn khi tham gia đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Soạn thảo tài liệu

 • Tư vấn cho nhà đầu tư và soạn thảo các tài liệu để đạt được các phê chuẩn đối với một dự án bất động sản cụ thể;
 • Kiểm tra và tư vấn về nội dung những tài liệu dự án hiện đó nhằm đảm bảo rằng những tài liệu này phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Tư vấn tất cả các vấn đề pháp lý về các giao dịch liên quan đến đất, bao gồm cả việc kiểm tra địa điểm khu đất nhằm đảm bảo rằng chúng phù hợp với quy hoạch đất đai, chính sách đền bù và giải phóng mặt bằng;
 • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến đền bù đất, giải phóng mặt bằng, phát triển và khai thác kinh doanh đất.

Đại diện đàm phán

 • Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán hợp đồng và tất cả các vấn đề liên quan với chủ đất, người sử dụng đất, bên thứ ba và cơ quan thẩm quyền Việt nam để đạt được diện tích đất cho dự án;
 • Đại diện cho nhà đầu tư thực hiện các thu xếp cần thiết với chủ đất, người sử hữu bất động sản để đạt được quyền sử dụng, quyền khai thác đất, quyền phát triển bất động sản đó.

Đạt được các phê chuẩn

 • Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ dự án và hoàn thành các thủ tục để đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với dự án đầu tư bất động sản;
 • Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhà đầu tư liên quan đến phát triển và vận hành kinh doanh dự án bất động sản.

Đọc thêm

Doanh nghiệp & Thương mại

Thành lập và quản trị một doanh nghiệp mới, mở chi nhánh, văn phòng đại diện hay thành lập hiệp hội kinh doanh là một trong những lĩnh vực hành nghề chính của Công ty. Chúng tôi tư vấn các khía cạnh pháp lý và giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để đạt được đăng ký kinh doanh và các giấy phép liên quan thành lập và hoạt động công ty, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của nhà đầu tư tại Việt nam và các quốc gia trên thế giới. Nếu bạn chuẩn bị thành lập một công ty, bạn có thể khai thác những lợi ích của các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

Tư vấn mô hình doanh nghiệp

 • Tư vấn các mô hình doanh nghiệp với các phân tích về lợi ích và bất lợi của mỗi mô hình giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức công ty cho hoạt động đầu tư, kinh doanh sau này;
 • Tư vấn cách thức đáp ứng các điều kiện pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh có điều kiện, áp dụng trước khi hoặc sau khi nộp đơn xin cấp đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập, tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty và các công ty con.

Soạn tài liệu và đại diện đàm phán

 • Tư vấn thủ tục và các tài liệu chuẩn bị để thành lập công ty, văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty; các điều kiện cần đáp ứng đối với các hoạt động kinh doanh có điều kiện;
 • Soạn thảo tài liệu, như điều lệ công ty, hợp đồng liên doanh, hợp đồng thương mại; đại diện cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánhcông ty tại Việt nam hoặc các quốc gia khác;
 • Tư vấn và đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền biểu quyết, thẩm quyền hoạt động của hội đồng quản trị, ban giám đốc, chuyển nhượng vốn, quyền ưu tiên, v.v…

Đạt được các phê chuẩn

 • Thay mặt nhà đầu tư nộp hồ sơ lên cơ quan thẩm quyền Việt nam và theo dõi quá trình thầm định hồ sơ xin cấp đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh có điều kiện;
 • Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia với nhà đầu tư trao đổi với cơ quan thẩm quyền Việt nam về nội dung của hồ sơ xin cấp phép;
 • Đạt được đăng ký kinh doanh thành lập công ty, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty, các giấy phép kinh doanh có điều kiện, v.v….

Tư vấn và đánh giá pháp lý

 • Tư vấn giao dịch kinh doanh, dự án kinh doanh của nhà đầu tư; phân tích những bất lợi và hậu quả pháp lý có thể có và đưa ra những giải pháp cơ cấu lại giao dịch kinh doanh và đầu tư theohướng có lợi nhất cho nhà đầu tư;
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý và thực tiễn liên quan đến giao dịch thương mại với phương án thuận lợi nhất về thuế;
 • Tư vấn và thay mặt nhà đầu tư thuyết trình về giao dịch kinh doanh, dự án đầu tư với cơ quan thẩm quyền Việt nam nhằm đạt được sự ủng hộ hay chấp thuận của các cơ quan này đối với giao dịch kinh doanh, dự án đó.

Các dịch vụ khác

 • Giúp nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục sau khi đã được cấp đăng ký kinh doanh;
 • Giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; đại diện cho nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý và đạt được giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Đọc Thêm

Ngân Hàng, Tài Chính Công Ty và Dự Án

bizconsult tư vấn và đại diện cho các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính hoạt động tại Việt nam, doanh nghiệp và bên vay về các vấn đề pháp lý của giao dịch vay, các giao dịch bảo đảm liên quan đến giao dịch vay, như cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, v.v… Khách hàng có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào sau đây của chúng tôi:

Giao dịch vay

 • Tư vấn pháp lý về các hình thức và nghiệp vụ giao dịch vay;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý của giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi, các giao dịch bảo đảm thực hiện giao dịch vay, như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, vốn hóa các khoản nợ;
 • Tư vấn nhằm đảm bảo tính hiệu lực và khả năng thực thi của các hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân.

Soạn thảo tài liệu và đại diện đàm phán

 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến giao dịch vay, như hợp đồng vay, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, thế chấp và vốn hóa các khoản nợ;
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán với đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch vay và giao dịch bảo đảm

Báo cáo nghiên cứu cẩn trọng

 • Thay mặt bên cho vay thực hiện khảo sát, đánh giá và báo cáo nghiên cứu cẩn trọng về tổ chức của bên vay, bao gồm cả việc kiểm tra và đánh giá về tình trạng sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ hợp đồng và tình trạng pháp lý của tài sản được sử dụng làm tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng vay;
 • Đưa ra những cảnh báo pháp lý về rủi ro và những đề xuất cần thiết về các vấn đề của bên vay.

Đăng ký giao dịch

 • Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch tín dụng lên Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các cơ quan thẩm quyền khác, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký đối với hợp đồng vay;
 • Thay mặt bên cho vay trình hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện hợp đồng vay lên cơ quan thẩm quyền Việt nam về đăng ký giao dịch bảo đảm, theo dõi thẩm định hồ sơ và đạt được xác nhận đăng ký hợp đồng bảo đảm.

Đọc Thêm

Sở hữu trí tuệ

Luật sư của chúng tôi, đặc biệt là luật sư sáng chế và nhãn hiệu, đã hành nghề tư vấn đại diện sở hữu trí tuệ từ những năm 1988. Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyên sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, giống cây trồng, bí mật kinh doanh, bản quyền tác giả và các quyền liên quan, công nghệ thông tin và tên miền. Chi tiết các dịch vụ sở hữu trí tuệ của chúng tôi được giới thiệu tại một tài liệu riêng nhan đề “Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ”. Bạn hãy tin rằng các quyền có giá trị quan trọng của bạn sẽ được bảo vệ đầy đủ nếu bạn sử dụng các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

Tư vấn chiến lược bảo vệ

 • Xem xét, đánh giá các danh mục quyền hiện có của khách hàng, và tư vấn những điểm yếu và mạnh của danh mục các quyền đó;
 • Giúp xây dựng một chiến lược bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ tại Việt nam và các quốc gia khác trên thế giới phù hợp với chiến lược thị trường của khách hàng;
 • Nghiên cứu và đánh giá các chính sách và hệ thống pháp luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Việt nam và các quốc gia nằm trong chiến lược mở rộng thị trường, qua đó tư vấn và giúp khách hàng lập kế hoạch đăng ký bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ tại các quốc gia đó cũng như giúp khách hàng quản lý và thực hiện kế hoạch đăng ký đó.

Đăng ký bảo hộ

 • Tra cứu thông tin đối tượng sở hữu công nghiệp cụ thể và đánh giá khả năng được cấp văn bằng bảo hộ trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng đó;
 • Phân tích các quyền của khách hàng và đưa ra phương án điều chỉnh hoặc đề xuất các hình thức bảo hộ khác đối với các quyền đó;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn và thực hiện các công việc liên quan đến đơn đăng ký cho đến khi các quyền sở hữu trí tuệ được cấp văn bằng bảo hộ

Tư vấn giao dịch cấp quyền sử dụng và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn về hợp đồng sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ;
 • Soạn thảo hợp đồng sử dụng, khai thác, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ; đại diện cho khách hàng đàm phán với đối tác liên quan đến sử dụng, khai thác và chuyển nhượng các quyền đó;
 • Thu xếp việc chuyển nhượng các quyền của khách hàng hoặc nhận chuyển nhượng các quyền đó từ bên thứ ba

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ

 • Giúp khách hàng xác định các quyền sở hữu trí tuệ của họ và tư vấn nhằm đảm bảo rằng các quyền đó không bị xâm phạm;
 • Tư vấn về tính hiệu lực của các quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng. Phân tích và đánh giá khả năng các quyền đó bị bên thứ ba vi phạm hoặc khả năng vi phạm quyền của bên thứ ba;
 • Đại diện khách hàng thực hiện các hành động pháp lý chống lại các sản phẩm, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng hoặc cạnh tranh không lành mạnh với các sản phẩm, dịch vụ của khách hang.

Đọc Thêm

Thuế

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sở hữu nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thuế. Nếu bạn có vấn đề về thuế hay có các câu hỏi liên quan đến luật thuế, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn thuế

 • Tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, như các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v…;
 • Tư vấn về chính sách thuế của Chính phủ Việt nam; lộ trình thực hiện tăng – giảm thuế theo cam kết của Việt nam trong các hiệp định thuế quan đa phương và song phương, hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
 • Tư vấn cho khách hàng về hệ thống luật thuế của Việt nam cũng như danh mục các điều kiện được hưởng các ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư và các giao dịch kinh doanh;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hệ thống kế toán của doanh nghiệp

Đọc Thêm

Nhượng Quyền Thương Mại, Chuyển Giao Công Nghệ

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các luật sư, chuyên gia tư vấn kinh doanh và luật sư đại diện sở hữu trí tuệ của bizconsult cho phép chúng tôi sử dụng và chia sẻ những kinh nghiệm và sự tinh thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sang các giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ. Công nghệ và luật pháp trong lĩnh vực này thương xuyên thay đổi. Bạn nên kiểm tra các vấn đề dưới đây trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh cụ thể:

Chiến lược phát triển và điều kiện

 • Tư vấn về chính sách của Chính phủ Việt nam, những ưu đãi tài chính và điều kiện áp dụng đối với giao dịch nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ tại Việt nam; nghiên cứu và đề xuất phương án để thực hiện có hiệu quả các giao dịch này;
 • Tư vấn và giúp khách hàng xây dựng chiến lược nhượng quyền, phát triển các quyền thương mại và khai thác công nghệ tại Việt nam cũng như giúp khách hàng quản lý thực hiện chiến lược đó.

Soạn thảo tài liệu và đại diện đàm phán

 • Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ và các tài liệu liên quan, bao gồm cả các hợp đồng và tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Kiểm tra và tư vấn về nội dung các tài liệu do khách hàng cung cấp;
 • Đại diện cho khách hàng đàm phán về hợp đồng và các giao dịch liên quan đến nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ

Đăng ký giao dịch

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền Việt nam cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký giao dịch nhượng quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các giải trình và vận động hành lang với cơ quan thẩm quyền việt nam về hồ sơ đăng ký nhằm đạt được các phê chuẩn, đăng ký cần thiết đối với hồ sơ giao dịch dịch nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ

Báo cáo nghiên cứu pháp lý cẩn trọng

 • Thay mặt khách hàng thực hiện khảo sát và báo cáo chi tiết về tình trạng pháp lý của tổ chức, tình trạng tài sản và các nghĩa vụ hợp đồng của đối tác trong giao dịch của khách hàng;
 • Đánh giá và đưa ra những cảnh báo pháp lý, đề xuất áp dụng các biện pháp bổ sung đối với đối tác nhằm hạn chế rủi ro cho khách hàng trong giao dịch.

Đọc Thêm

Lao Động & Tuyển Dụng

Công ty có bề dày kinh nghiệm và chuyên môn sâu về tất cả các vấn đề liên quan đến luật lao động. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý về lao động và tuyển dụng. Các tư vấn pháp lý tập trung vào quan hệ lao động, hợp đồng lao động, quy chế lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định về trách nhiệm tài sản và nghĩa vụ bảo mật của nhân viên, và các vấn đề tài chính (như tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp, v.v…), đại diện đàm phán về nội dung hợp đồng lao động và tranh chấp. Bất kể bạn là doanh nghiệp sử dụng nhiều hay ít nhân lực, bạn nhất thiết phải biết rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu bạn là một nhân viên, bạn cũng nên khai thác những lợi ích từ các dịch vụ sau đây của chúng tôi:

Hợp đồng lao động:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động tại Việt nam, như hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường;
 • Phân tích và tư vấn những điều khoản chính của hợp đồng lao động, bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân, quyền và nghĩa vụ, tranh chấp;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan đến lao động.

Quy chế lao động

 • Tư vấn về cấu trúc và các nội dung chính của quy chế lao động của doanh nghiệp với những điều chỉnh phù hợp với dự án, hoạt động kinh doanh và/hoặc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo quy chế lao động của doanh nghiệp dựa trên cơ sở những yêu cầu của doanh nghiệp;
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký quy chế lao động với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của quy chế lao động.

Thỏa ước lao động tập thể

 • Tư vấn về điều kiện, yêu cầu và thủ tục thành
 • lập và ký một thỏa ước lao động tập thể;
 • Tư vấn về cấu trúc và các nội dung chính của một thỏa ước lao động tập thể với những thay đổi phù hợp với dự án, hoạt động kinh doanh và/hoặc cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo thỏa ước lao động tập thể;
 • Đại diện đàm phán về nội dung của thỏa ước lao động tập thể;
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đạt được đăng ký thỏa ước lao động tập thể với cơ quan lao động địa phương, bao gồm cả việc đại diện khách hàng thương thảo với cơ quan lao động địa phương về nội dung của thỏa ước lao động tập thể.

Giấy phép lao động

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục và tài liệu yêu cầu để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt nam;
 • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết;
 • Đại diện cho doanh nghiệp và cá nhân hoàn thành các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Chấm dứt và tranh chấp

 • Tư vấn về thủ tục và điều kiện sa thải nhân viên hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đại diện cho doanh nghiệp hoặc nhân viên đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Tư vấn về bồi thường, trợ cấp thôi việc và các trợ cấp khác liên quan đến chấm dứt;
 • Đại diện cho doanh nghiệp hay nhân viên về giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan thẩm quyền và/hoặc tòa án tại Việt nam.

Đọc Thêm