Về Chúng Tôi

Thành lập và hoạt động từ năm 2002, bizconsult được cộng đồng hành nghề pháp lý đánh giá là một trong những công ty luật năng động và danh tiếng nhất Việt nam. Uy tín cao của Công ty được xác lập và công nhận thông qua kinh nghiệm tư vấn chuyên môn trong về lĩnh vực Tư Vấn Đầu Tư,Thành Lập và Các Vấn Đề về Doanh Nghiệp, Các Giao Dịch Thương Mại, Mua Bán Và Hợp Nhất Doanh Nghiệp, Ngân Hàng, Tài Chính Dự Án và Doanh Nghiệp, Hợp Đồng, Thị Trường Vốn, Bất Động Sản và Xây Dựng/Hợp Đồng EPC, Sở Hữu Trí Tuệ và Nhượng Quyền Thương Mại. Với đội ngũ khoảng 43 luật sư và chuyên gia tư vấn có bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và chuyên nghiệp, Công ty không chỉ tư vấn về các vấn đề pháp luật mà còn nghiên cứu và cung cấp những giải pháp toàn diện cho các vấn đề của khách hàng.

Tầm nhìn và giá trị cốt lõi:

  • Phát triển và duy trì danh tiếng quốc tế
  • Chuyên nghiệp hoá dịch vụ với chất lượng cao nhất tới khách hàng

Giá trị của Công ty được hình thành và liên tục được gia tăng trên nền tảng kiến thức sâu rộng và sự chuyên nghiệp của đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn của Công ty. Chúng tôi hành nghề tư vấn với chất lượng, sự cẩn trọng và khắt khe nhất trong từng công việc, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh và cam kết bảo mật tuyệt đối các vấn đề của khách hàng.

Nhiệm vụ của công ty:

  • Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp
  • Đưa ra các giải pháp toàn diện về các vấn đề cụ thể của khách hàng
  • Đại diện cho lợi ích của khách hàng

Các luật sư và chuyên gia tư vấn của Công ty là thành viên của nhiều hiệp hội chuyên nghiệp quốc tế và khu vực, như Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA), Hiệp hội Cấp Li-xăng Quốc tế, Hiệp hội Nhượng quyền Thương mại, Hiệp hội Luật sư Xuyên Châu Á Thái Bình Dương (IPBA), Tư Vấn Viên của Hiệp hội Các Nhà Tư vấn Gerson Lehrman (GLG), Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA), Hiệp hội Luật sư Sáng Chế Châu Á (APAA), Hiệp hội Quốc tế Bảo hộ Sở hữu Công nghiệp (AIPPI), v.v… Họ là những người tích cực viết bài, bình luận pháp lý cho các ấn phẩm và tạp chí chuyên ngành có uy tín của quốc tế và khu vực, là diễn giả tại nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực về đầu tư và thương mại.

Đội ngũ quản lý

NGUYỄN
ANH TUẤN

Luật sư Điều hành
Giám đốc văn phòng Hồ Chí Minh
M: +84 903404242
E: [email protected]

NGUYỄN
BÍCH VÂN

Thành viên
Phó Giám đốc Quản lý Văn phòng
M: +84 913231019
E: [email protected]

Giải thưởng

Đối tác nước ngoài

Lịch sử thành lập của công ty

Miễn trừ trách nhiệm

Trang tin này cùng với các nội dung trên trang tin chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung. Chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm về tính chính xác, tính thời sự hoặc sự hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trên trang tin này. Không có tài liệu nào trên trang tin này thể hiện quan điểm hay ý kiến chính thức của chúng tôi và không phải là tư vấn pháp luật của chúng tôi. Bạn không nên sử dụng những tài liệu đó để thay thế cho việc tham khảo ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi hoặc luật sư của bạn. Việc bạn sử dụng các thông tin hay tài liệu trên trang tin này không hình thành mối quan hệ “luật sư – khách hàng” giữa bạn và chúng tôi trừ khi và cho đến khi một thoả thuận cụ thể được ký giữa bạn và chúng tôi để tư vấn một vấn đề cụ thể của bạn.

Tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giữ quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn hoạt động của trang tin này hoặc bất kỳ phần nào của trang tin mà không thông báo trước. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng vĩnh viễn hoạt động của trang tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của trang tin này.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần tư vấn, bạn nên liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu luật sư của bạn tư vấn về vấn đề đó cho bạn. Người truy cập trang thông tin này tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang tin này.

Tất cả các quyền, bao gồm nhưng không hạn chế, quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp đối với các tài liệu, thông tin và thiết kế của trang tin này cũng như thiết kế của các tài liệu trên trang tin này, thuộc chúng tôi, được bảo hộ theo Luật Sở hữu Trí tuệ Việt nam và các hiệp định, hiệp ước quốc tế liên quan mà Chính phủ Việt nam đã ký kết.